Codul Civil

Codul Civil – Art. 729 – Art. 732

Modul de suportare a reparațiilor de către uzufructuar și nudul proprietar – Efectuarea reparațiilor mari – Distrugerile datorate vechimii ori cazului fortuit – Uzufructul cu titlu particular

Codul Civil – Art. 679 – Art. 682

Drepturile creditorilor personali ai coproprietarulu – Efectele juridice ale partajului – Opozabilitatea unor acte juridice – Strămutarea garanțiilor

Codul Civil – Art. 663 – Art. 666

Cheltuielile de întreținere și reparare a despărțiturilor commune – Construcțiile și instalațiile aflate în legătură cu zidul comun – Înălțarea zidului comun – Dobândirea coproprietății asupra despărțiturilor

Codul Civil – Art. 517 – Art. 520

Întreținerea copilului de către soțul părintelui său – Obligația de întreținere aparținând moștenitorilor – Ordinea de plată a întreținerii – Întreținerea în cazul desfacerii adopției

Codul Civil – Art. 513 – Art. 516

Caracterul legal al obligației de întreținere – Caracterul personal al obligației de întreținere – Inadmisibilitatea renunțării la întreținere – Subiectele obligației de întreținere