Legea 202/2002

Privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

LEGE NR. 202/2002 – Art. 25

Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați – COJES – Membrii – Atributii – Rapoarte