Legea 272/2004

Privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Legea 272/2004 – Art. 129

Beneficii pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială – Necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive – Alocația de hrană

Legea 272/2004 – Art. 119 – Art. 122

Prevenirea separării copilului de părinții săi – Protecția speciala a copilului separat de părinții săi – Servicii de zi – Servicii de tip familial – Servicii de tip rezidențial

Legea 272/2004 – Art. 117 – Art. 118

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului – Atributii – Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor – Atributii

Legea 272/2004 – Art. 106 – Art. 110

Autoritățile administrației publice locale – Campanii de informare – Servicii de consiliere specializată – Protecția copilului împotriva altor forme de exploatare