Legea 76/2002

Privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Legea 76/2002 – Art. 77 – Art. 77^1

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor – Subvenționarea locurilor de muncă – Acordarea de credite în condiții avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă

Legea 76/2002 – Art. 73^1

Primă de inserție – Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale – Mod de acordare – Cine nu beneficiaza