Titlul I Infracțiuni contra persoanei

Capitolul I 

Infracțiuni contra vieții

Articolul 188

Omorul

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepsește.

Articolul 189

Omorul calificat

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

a)cu premeditare;

b)din interes material;

c)pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;

d)pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni;

e)de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor;

f)asupra a două sau mai multor persoane;

g)asupra unei femei gravide;

h)prin cruzimi,se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepsește.

Articolul 190

Uciderea la cererea victimei

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *