ARTICOLUL 6 – Dreptul la identitate

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

 

ARTICOLUL 7 – Românii din străinătate

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt.

 

ARTICOLUL 8 – Pluralismul şi partidele politice

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale.

(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând puterea  naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei.

 

ARTICOLUL 9 – Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale

Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se formează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.

 

ARTICOLUL 10 – Relaţii internaţionale

România întreţine şi dezvoltă relaţii liniștite cu toate statele şi, în acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe conditiile şi pe celelalte norme general admise ale dreptului internaţional.

 

ARTICOLUL 11 – Dreptul internaţional şi dreptul intern

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din înțelegerile la care este parte.

(2) Tratatele modificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde condiții contrare Constituţiei, modificarea lui poate avea loc numai după modificarea Constituţiei.

 

ARTICOLUL 12 – Simboluri naţionale

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.

(2) Ziua naţională a României este 1 Decembrie.

(3) Imnul naţional al României este „Deşteaptă-te române”.

(4) Stema ţării şi sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice

 

ARTICOLUL 13 – Limba oficială

În România, limba oficială este limba română.

 

ARTICOLUL 14 – Capitala

Capitala României este municipiul Bucureşti

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *