Titlul III

Autoritatile publice

Capitolul I

Sectiunea 1

Organizare si functionare

 

ARTICOLUL 61 –Rolul si structura

(1) Parlamentul este reprezentativ la cel mai mare nivel al poporului român şi singura autoritate a legiilor din tara.

(2) Parlamentul este format din Camera Deputaţilor şi Senat.

 

ARTICOLUL 62-Alegerea camerelor

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot total egal, direct, secret şi liber spus, potrivit legii electorale.

(2) Organizaţiile cetăţenilor ale minorităţilor naţionale, care nu au în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.

(3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.

 

ARTICOLUL 63-Durata mandatului

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la anulare.

(2) Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se fac în cel mult 3 luni de la terminarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

(3) Parlamentul nou ales se întalneste, la chemarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.

(4) Mandatul Camerelor se prelungeşte până la înalnirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi modificata Constituţia şi nu pot fi alese, modificate sau anulate legi organice.

(5) Proiectele de legi sau propunerile legislative scrise pe ordinea de zi a Parlamentului trecut îşi continuă procedura în noul Parlament.

 

ARTICOLUL 64-Organizarea interioara

(1) Organizarea şi funcţionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt în bugetele aprobate .

(2) Fiecare Cameră îşi alege un birou permanent. Preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalţi membri ai birourilor permanente sunt aleşi la începutul fiecărei alegeri. Membrii birourilor permanente pot fi anulati înainte de expirarea mandatului.

(3) Deputaţii şi senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere.

(4) Fiecare Cameră are comisii permanente şi poate da comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele pot sa faca comisii comune.

(5) Birourile permanente şi comisiile parlamentare sunt potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere.

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *