ARTICOLUL 74-Initiativa legislative

(1) Iniţiativa legislativă aparţine,Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot.

Cetăţenii care vor dreptul la iniţiativă legislativă trebuie să vina din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe si în orasul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

(2) Nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor problemele fiscale, cele cu urmarirea internationala, amnistia şi graţierea.

(3) Guvernul isi practica iniţiativa legislativă prin trimiterea proiectului de lege către Camera raspunzatoare să îl adopte, ca primă Cameră sesizată.

(4) Deputaţii, senatorii şi cetăţenii care au dreptul la iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.

(5) Propunerile legislative intra in sedinte,comunicate  mai intai in camera rasounzatoare să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

 

ARTICOLUL 75-Sezizarea camerelor

(1) Merg spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative din aplicarea acestor tratate sau acorduri şi proiectele legilor organice din articolul 31 alineatul (5) , articolul 40 alineatul (3) , articolul 55 alineatul (2) , articolul 58 alineatul (3) , articolul 73 alineatul (3) literele e) , k) , l) , n) , o) , articolul 79 alineatul (2) , articolul 102 alineatul (3) , articolul 105 alineatul (2) , articolul 117 alineatul (3) , articolul 118 alineatele (2) şi (3) , articolul 120 alineatul (2) , articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5) .

Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative merg la dezbatere şi adoptare, ca primă Cameră sesizată, Senatului.

(2) Prima Cameră sesizată se pronunţă în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de complexitate , termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene sunt  proiectele de legi sau propunerile legislative care au fost adoptate.

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv.

(4) Cand prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care,din alineatului (1) , intră în competenţa sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgenţă.

(5) Dispoziţiile alineatului (4) la întoarcerea legii se aplică în mod normal şi în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competenţa decizională aparţine primei Camere.

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *