Articolul 13

Accesul la justiţie

  1. Statele părţi vor asigura acces efectiv la actul de justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv prin asigurarea de ajustări de ordin procedural şi adecvate vârstei, pentru a le facilita un rol activ ca participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv ca martori, în toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigaţie şi alte etape preliminare.
  2. Pentru a sprijini accesul efectiv la actul de justiţie al persoanelor cu dizabilităţi, statele părţi vor promova formarea corespunzătoare a celor care lucrează în domeniul administrării justiţiei, inclusiv a personalului din poliţie şi penitenciare.

Articolul 14

Libertatea şi siguranţa persoanei

  1. Statele părţi se vor asigura că persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi:
  2. a) se bucură de dreptul la libertate şi siguranţă al persoanei;
  3. b) nu sunt lipsite de libertate în mod ilegal sau arbitrar şi că orice lipsire de libertate se face conform legii şi că existenţa unei dizabilităţi nu va justifica în niciun fel lipsirea de libertate.
  4. Statele părţi se vor asigura că, în cazul în care persoanele cu dizabilităţi sunt lipsite de libertate, ca urmare a oricărui proces, acestea au dreptul, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la garanţii, conform legislaţiei internaţionale privind drepturile omului, şi că vor fi tratate în conformitate cu obiectivele şi principiile prezentei convenţii, inclusiv prin asigurarea unor adaptări rezonabile.

Articolul 15

Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman ori degradant.

Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de tratament crud, inuman sau degradant. În mod special, nimeni nu va fi supus, fără consimţământul său liber exprimat, unor experimente medicale sau ştiinţifice.

Statele părţi vor lua toate măsurile legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri pentru a preveni ca persoanele cu dizabilităţi să fie supuse torturii, tratamentelor ori pedepselor crude, inumane sau degradante, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *