Articolul 26

Abilitare şi reabilitare

  1. Statele părţi vor lua măsurile eficiente şi adecvate, inclusiv prin sprijinul reciproc între persoane cu aceleaşi probleme, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi să îşi menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin potenţialul fizic, mintal, social şi profesional şi să realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii.

În acest scop, statele părţi vor organiza, vor consolida şi vor extinde servicii şi programe de abilitare şi reabilitare complexe, în special în domeniul sănătăţii, încadrării în muncă, educaţiei şi serviciilor sociale, astfel încât aceste servicii şi programe:

  1. a) să înceapă într-un stadiu cât mai timpuriu posibil şi să se bazeze pe evaluarea multidisciplinară a nevoilor şi abilităţilor individuale;
  2. b) să sprijine participarea şi integrarea în comunitate şi în toate aspectele societăţii, pe baza liberului consimţământ, şi să fie disponibile cât mai aproape posibil de comunitatea în care trăiesc, inclusiv în mediul rural.
  3. Statele părţi vor promova dezvoltarea formării iniţiale şi continue pentru profesioniştii şi personalul care lucrează în serviciile de abilitare şi reabilitare.
  4. Statele părţi vor promova oferta, cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi tehnologiilor concepute pentru persoanele cu dizabilităţi care vizează abilitarea şi reabilitarea lor.

 

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *