Articolul 3

Principii generale

Principiile prezentei convenţii sunt:

a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a independenţei persoanelor;

b) nediscriminarea;

c) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;

d) respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a umanităţii;

e) egalitatea de şanse;

f) accesibilitatea;

g) egalitatea între bărbaţi şi femei;

h) respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate.

Articolul 4

Obligaţii generale

Statele părţi se angajează să asigure şi să promoveze exercitarea deplină a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi, fără niciun fel de discriminare pe criterii de dizabilitate.

În acest scop, statele părţi se angajează:

a) să adopte toate măsurile adecvate legislative, administrative şi de altă natură pentru implementarea drepturilor recunoscute prin prezenta convenţie;

b) să ia toate măsurile corespunzătoare, inclusiv cele legislative, pentru a modifica sau abroga legile, reglementările, cutumele şi practicile existente care constituie discriminare a persoanelor cu dizabilităţi;

c) să ia în considerare protecţia şi promovarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilităţi în toate politicile şi programele;

 

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *