Articolul 33

  1. Membrii Comitetului vor fi aleşi prin vot secret dintr-o listă de persoane nominalizate de statele părţi dintre cetăţenii lor, în reuniuni ale conferinţei statelor părţi. La acele reuniuni pentru care este necesar un cvorum de două treimi din statele părţi, persoanele alese în Comitet vor fi cele care obţin cel mai mare număr de voturi şi majoritatea absolută din voturile reprezentanţilor statelor părţi prezente care îşi exercită dreptul de vot.
  2. Procesul iniţial de alegere se va ţine nu mai târziu de 6 luni după data intrării în vigoare a prezentei convenţii. Cu cel puţin 4 luni înainte de data fiecărei alegeri, secretarul general al Naţiunilor Unite va transmite o scrisoare statelor părţi invitându-le să depună nominalizările în termen de două luni. Secretarul general va întocmi ulterior o listă în ordine alfabetică a tuturor persoanelor nominalizate astfel, indicând statele părţi care le-au nominalizat, şi pe care o va înainta statelor părţi la prezenta convenţie.
  3. Membrii Comitetului vor fi aleşi pentru un mandat de 4 ani. Aceştia vor putea fi realeşi o singură dată. Totuşi, mandatul a 6 dintre membrii aleşi la prima alegere va expira la sfârşitul unei perioade de 2 ani; imediat după prima alegere, numele acestor 6 membri se vor alege prin tragere la sorţi de către preşedintele adunării la care se face referire în paragraful 5.
  4. Alegerea a 6 membri suplimentari ai Comitetului se va desfăşura cu ocazia alegerilor periodice, conform prevederilor relevante ale prezentului articol.
  5. Dacă un membru al Comitetului decedează, demisionează sau declară că din orice altă cauză nu îşi mai poate îndeplini îndatoririle, statul parte care l-a nominalizat pe acel membru va numi un alt expert care are calificările şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în prevederile relevante din prezentul articol pentru restul mandatului.
  6. Comitetul îşi va stabili propriile reguli de procedură.
  7. Secretarul general al Naţiunilor Unite va asigura personalul şi facilităţile necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Comitetului, conform prezentei convenţii, şi va convoca prima reuniune a acestuia.
  8. Cu aprobarea Adunării generale, membrii Comitetului constituit conform prezentei convenţii vor primi indemnizaţii din resursele Naţiunilor Unite, în termenii şi condiţiile pe care le va hotărî Adunarea generală, ţinând cont de importanţa responsabilităţilor Comitetului.
  9. Membrii Comitetului vor avea dreptul la facilităţile, privilegiile şi imunităţile experţilor în misiune pentru Naţiunile Unite, după cum s-a stabilit în secţiunile specifice ale Convenţiei privind privilegiile şi imunităţile Naţiunilor Unite.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *