Articolul 35

Rapoartele statelor părţi

  1. Fiecare stat parte va prezenta Comitetului, prin secretarul general al Naţiunilor Unite, un raport cuprinzător asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prezenta convenţie şi asupra progresului făcut în acea privinţă, în termen de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru statul parte respectiv.
  2. După aceea, statele părţi vor prezenta rapoarte ulterioare cel puţin la fiecare 4 ani şi apoi ori de câte ori solicită Comitetul.
  3. Comitetul va stabili liniile directoare aplicabile pentru conţinutul raportului.
  4. Nu este necesar ca statul parte care a prezentat un raport iniţial Comitetului să repete în rapoartele sale ulterioare informaţiile furnizate anterior. Când întocmesc rapoartele pentru Comitet, statele părţi sunt invitate să considere raportarea ca un proces deschis şi transparent şi să acorde importanţa necesară prevederilor art. 4 alin. 3.
  5. Rapoartele pot evidenţia factorii şi dificultăţile care afectează gradul de îndeplinire a obligaţiilor în condiţiile prezentei convenţii.

Articolul 36

Analiza rapoartelor

  1. Fiecare raport va fi analizat de Comitet, care va transmite sugestiile şi recomandările generale pe care le consideră adecvate şi le va înainta statului parte respectiv. Statul parte poate răspunde Comitetului cu orice informaţie pe care o consideră necesară. Comitetul poate solicita statelor părţi informaţii suplimentare relevante pentru implementarea prezentei convenţii.
  2. Dacă un stat parte a înregistrat o întârziere semnificativă în depunerea unui raport, Comitetul poate notifica statul parte respectiv despre necesitatea de a examina implementarea prezentei convenţii în acel stat parte, în baza informaţiilor întemeiate aflate la dispoziţia Comitetului, dacă raportul respectiv nu este depus în termen de 3 luni de la notificare. Comitetul va invita statul parte respectiv să participe la o astfel de examinare. În cazul în care statul parte răspunde prin transmiterea raportului, se vor aplica prevederile alin. 1.
  3. Secretarul general al Naţiunilor Unite va pune rapoartele la dispoziţia tuturor statelor părţi.
  4. Statele părţi vor supune rapoartele dezbaterii publice, fiecare în ţara sa, şi vor facilita accesul la sugestiile şi recomandările generale legate de respectivele rapoarte.
  5. Comitetul va transmite, dacă va considera necesar, agenţiilor specializate, fondurilor şi programelor Naţiunilor Unite şi altor organisme competente rapoarte ale statelor părţi pentru a soluţiona o cerere sau o nevoie de consiliere ori asistenţă tehnică cuprinsă în aceste rapoarte, împreună cu observaţiile şi recomandările Comitetului asupra acelor solicitări, dacă există.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *