Articolul 44

Organizaţiile de integrare regionala

  1. Organizaţia de integrare regională va însemna o organizaţie formată din statele suverane ale unei anumite regiuni, căreia statele membre i-au transferat competenţa în legătură cu aspectele reglementate de prezenta convenţie. Organizaţiile de acest tip vor declara în instrumentele lor de confirmare oficială sau de aderare în ce măsură au competenţă privind aspectele reglementate de prezenta convenţie. Ulterior, acestea îl vor informa pe depozitar despre orice modificare substanţială intervenită în aria lor de competenţă.
  2. Referinţele la statele părţi în prezenta convenţie se vor aplica acestor organizaţii, în limita competenţei acestora.
  3. Niciun instrument depus de o organizaţie de integrare regională nu va fi luat în considerare în aplicarea art. 45 alin. 1 şi al art. 47 alin. 2 şi 3.
  4. Organizaţiile de integrare regională, pe aspecte care intră în domeniul lor de competenţă, îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul Conferinţei statelor părţi, având un număr de voturi egal cu numărul de state membre care sunt părţi la prezenta convenţie. O astfel de organizaţie nu îşi va exercita dreptul de vot dacă oricare dintre statele ei membre îşi exercită acest drept, şi invers.

Articolul 45

Intrarea în vigoare

  1. Prezenta convenţie va intră în vigoare în a 30-a zi după depunerea celui de-al 20-lea instrument de ratificare sau de aderare.
  2. Pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare regională care ratifică, confirmă oficial sau aderă la Convenţie după depunerea celui de-al 20-lea astfel de instrument, Convenţia va intră în vigoare în a 30-a zi după depunerea propriului instrument de acest tip.

Articolul 46

Rezerve

  1. Rezervele, incompatibile cu obiectul şi scopul prezentei convenţii, nu vor fi permise.
  2. Rezervele pot fi retrase în orice moment.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *