Articolul 47

Amendamente

  1. Orice stat parte poate să propună un amendament la prezenta convenţie şi să îl depună la secretarul general al Naţiunilor Unite. Secretarul general va comunică statelor părţi orice amendament propus, cu o cerere de a fi notificat dacă acestea sunt de acord cu organizarea unei conferinţe a statelor părţi în scopul de a analiza şi decide asupra propunerilor făcute. În cazul în care, în termen de 4 luni de la data unei asemenea comunicări, cel puţin o treime din statele părţi este de acord cu organizarea unei astfel de conferinţe, secretarul general va organiza conferinţa sub auspiciile Naţiunilor Unite. Orice amendament adoptat de o majoritate de două treimi din numărul statelor părţi prezente şi care îşi exercită dreptul de vot va fi înaintat de secretarul general Adunării Generale pentru aprobare şi, ulterior, tuturor statelor părţi, pentru acceptare.
  2. Un amendament adoptat şi aprobat conform alineatului 1 va intră în vigoare în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare depuse atinge două treimi din numărul statelor părţi la data adoptării amendamentului. Ulterior, amendamentul va intră în vigoare pentru orice stat parte în a 30-a zi după depunerea propriului său instrument de acceptare. Un amendament va fi obligatoriu numai pentru acele state părţi care l-au acceptat.
  3. Dacă se stabileşte astfel de către Conferinţa statelor părţi prin consens, un amendament adoptat şi aprobat conform alin. 1 care se referă exclusiv la art. 34, 38, 39 şi 40 va intră în vigoare pentru toate statele părţi în a 30-a zi după ce numărul de instrumente de acceptare atinge două treimi din numărul statelor părţi la data adoptării amendamentului.

Articolul 48

Denunţarea

Un stat parte poate denunţa prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Naţiunilor Unite.

Denunţarea va deveni efectivă la un an de la data primirii notificării de către secretarul general.

Articolul 49

Formatul accesibil

Textul prezentei convenţii va fi disponibil în formate accesibile.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *