Articolul 8

Creşterea gradului de conştientizare

Statele părţi se angajează să adopte măsuri imediate, eficiente şi adecvate pentru:

a) creşterea gradului de conştientizare în societate, inclusiv la nivelul familiei, în legătură cu persoanele cu dizabilităţi şi pentru promovarea respectării drepturilor şi demnităţii acestora;

b) combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare la adresa persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv cele pe criterii de sex şi vârstă, în toate domeniile vieţii;

c) promovarea recunoaşterii capacităţilor şi contribuţiilor persoanelor cu dizabilităţi.

Măsurile, în acest scop, includ:

a) iniţierea şi dezvoltarea de campanii publice eficiente de conştientizare destinate:

(i) să încurajeze receptivitatea faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;

(îi) să încurajeze percepţiile pozitive şi conştientizarea societăţii într-un grad mai mare, cu privire la persoanele cu dizabilităţi;

(iii) să promoveze recunoaşterea calificărilor, meritelor şi abilităţilor persoanelor cu dizabilităţi şi a contribuţiei acestora la locul de muncă şi pe piaţa muncii;

b) cultivarea la toate nivelurile sistemului de educaţie, inclusiv la toţi copiii, de la o vârstă fragedă, a unei atitudini de respect faţă de drepturile persoanelor cu dizabilităţi;

c) încurajarea mass-mediei să prezinte persoanele cu dizabilităţi într-un mod conform cu scopul prezentei convenţii;

d) promovarea programelor de informare care să crească gradul de conştientizare a problematicii persoanelor cu dizabilităţi şi a drepturilor acestora.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *