Articolul 8

Alocația de stat pentru copii nu este impozabilă și nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Articolul 9

Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 10

(1) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu administrarea și transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.

(3) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agențiile teritoriale și unitățile bancare.

Articolul 10^1

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:

a)nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București a prevederilor  5 alin. (1);

b)nerespectarea de către inspectoratul școlar județean, respectiv a municipiului București, a prevederilor  5 alin. (2)și (3);

c)nerespectarea de către unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate a prevederilor  5 alin. (4).

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *