Articolul 114

(1) Contravențiile prevăzute la art. 113 se sancționează după cum urmează:

a)cele prevăzute la  a)b)f)h)j)și m), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;

b)cele prevăzute la  e)g)i)k)și l), cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei;

c)abrogată;

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), această posibilitate fiind expres menționată în procesul-verbal.

Articolul 115

Amenzile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.

Articolul 116

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 113 se realizează de organele de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Inspecției Muncii, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

(2) Organele de control măsuri active ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale vor constata și vor sancționa contravențiile prevăzute la art. 113 lit. a)d)e)h)i)j) și k), precum și contravenția prevăzută la lit. f), în ceea ce privește nerespectarea art. 50 alin. (3).

(3) În situația în care Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, constată contravenția prevăzută la art. 113 lit. c), sesizează Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea aplicării sancțiunii prevăzute de lege.

 

 

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *