Articolul 86^2

(1) Pentru acordarea creditelor în condiții avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevăzute la art. 86^1, contribuția beneficiarului trebuie să fie de cel puțin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

(2) Creditele în condiții avantajoase și fondurile nerambursabile se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

(3) Beneficiarii de credite acordate în condițiile art. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate în condițiile art. 86^1 au obligația de a menține locurile de muncă nou create pentru o perioadă minimă de 5 ani.

Articolul 87

(1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite în condiții avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum și cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Întreprinderile familiale pot primi credite în condiții avantajoase sau fonduri nerambursabile, proporțional cu numărul membrilor acestora, iar întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale și persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice, proporțional cu numărul persoanelor angajate sau, după caz, pentru finanțarea propriului loc de muncă.

(3) Întreprinderile familiale, întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale și persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice pot primi credite, în condiții avantajoase, dacă cel puțin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale și persoana fizică autorizată sunt asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei solicitării creditului.

(4) Întreprinderile familiale, întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale și persoanele fizice autorizate care desfășoară activități economice pot primi fonduri nerambursabile dacă cel puțin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale și persoana fizică autorizată au realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj, de minimum 24 de luni.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *