Secţiunea 3^1 Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială

Articolul 93^1

Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prevăzuți la art. 5 punctul IV^3, se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin:

a)acompaniament social personalizat;

b)activități de informare și promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;

c)subvenționarea locului de muncă.

Articolul 93^2

(1) Acompaniamentul social personalizat, prevăzut la art. 93^1 lit. a), se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin intermediul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate, și constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare socială și constau în:

a)informare și consiliere profesională;

b)mediere a muncii;

c)plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale și altor condiții cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă.

(2) Contractul de solidaritate prevăzut la alin. (1) se încheie între agenția pentru ocuparea forței de muncă teritorială și tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puțin de un an, în condițiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

(3) Modelul contractului de solidaritate se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *