Constitutia Romaniei – Art. 50 – Art. 53

Protecţia persoanelor cu handicap – Dreptul de petiţionare – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

Declaratia Universala a Drepturilor Omului – Art. 18 -Art. 34

Libertatea gindirii, de constiinta si religie – Libertatea opiniilor – Libertatea de intrunire si de asociere pasnica – Dreptul de acces egal la functiile publice – Dreptul la securitatea sociala – Dreptul la munca – Dreptul la odihna si recreatie

Declaratia Universala a Drepturilor Omului – Art. 11

Prezumtia de nevinovatie – Imixtiuni arbitrare – Dreptul de a circula in mod liber – Dreptul de a cauta azil – Dreptul la o cetatenie – Dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie – Dreptul la proprietate

LEGE NR. 202/2002 – Art. 25

Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați – COJES – Membrii – Atributii – Rapoarte

Legea 272/2004 – Art. 129

Beneficii pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială – Necesarul de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive – Alocația de hrană

Legea 272/2004 – Art. 119 – Art. 122

Prevenirea separării copilului de părinții săi – Protecția speciala a copilului separat de părinții săi – Servicii de zi – Servicii de tip familial – Servicii de tip rezidențial

Legea 272/2004 – Art. 117 – Art. 118

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului – Atributii – Serviciile publice de asistență socială organizate la nivelul municipiilor și orașelor – Atributii

Legea 263/2010: Art. 169^1

Majorare punctaje – activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă – anterioare datei de 1 aprilie 2001 II

Legea 263/2010: Art. 169

Majorare punctaje – activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă – anterioare datei de 1 aprilie 2001 I