Capitolul VII Consiliul consultativ

Articolul 44

La nivel central şi local – judeţ, oraş, comună – se constituie câte un consiliu consultativ pentru protecţia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ şi asigură, la nivelurile respective, cadrul informaţional şi organizatoric necesar

a) stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor;

b) corelării acţiunilor diverselor organisme ale administraţiei publice cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale care au rol în realizarea protecţiei consumatorilor.

Articolul 45

Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor este format din:

a) reprezentanţi ai tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au competenţe cu caracter general sau special în domeniul protecţiei consumatorilor şi au structuri organizatorice la nivelul respectiv;

b) prefect sau primar, după caz, sau reprezentanţi ai acestora;

c) reprezentanţi ai asociaţiilor de consumatori

Articolul 46

Guvernul stabileşte, în mod concret, componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, pe fiecare nivel în parte.

 Capitolul VIII Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciaţi şi operatorii economici

Articolul 47

Acţiunile în justiţie îndreptate de către asociaţiile de consumatori, înfiinţate în condiţiile prevăzute la art. 32 şi 33, împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbre.

Articolul 48

Ministerul Public poate interveni în acţiunile civile introduse, în care sunt implicate interesele consumatorilor.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *