ART. 33 – Filialele asociaţiei au ca obiect de activitate:
1. Participarea activă la realizarea scopurilor asociaţiei;
2. Cuprinderea ca membri pe surzii din raza lor de activitate şi organizarea lor pentru:
A. obţinerea, promovarea şi asigurarea aplicării drepturilor specifice;
B. asigurarea protecţiei sociale a membrilor filialei;
C. integrarea în viaţa economico-socială şi profesională, cultural-artistică ;
D. reprezentarea membrilor şi a intereselor lor în faţa autorităţilor publice locale, în justiţie si in fata altor institutii de drept public sau privat;
ART. 34 – (1) În vederea realizării obiectului de activitate, filiala prin personalul salariat îndeplineşte următoarele sarcini :
1. Identificarea/depistarea persoanelor cu deficienta de auz din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei
2. Organizarea membrilor filialei în sucursale;
3. Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;
4. Organizarea de cluburi, biblioteci, a unor activităţi cultural-artistice si a altor activităţi specifice , în folosul surzilor;
5. Organizarea de activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber;
6. Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;
7. Îndrumarea şi sprijinirea surzilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;
8. Sprijinirea membrilor la incadrarea in muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;
9. Sprijinirea membrilor pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;
10. Sprijinirea in acordarea de ajutoare , materiale şi financiare membrilor aflaţi în situaţii dificile ;
11. Preocuparea permanentă pentru obţinerea, de către membrii filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;
12. Colaborarea cu autorităţile publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei specifice interne şi internaţionale ;
13. Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nationala a Surzilor din România, precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile, cu respectarea regulamentelor interne ale asociatiei ;
ART. 35 – Organele filialelor sunt:
1. Adunarea Generala a filialei;
2. Consiliul Director al filialei;
3. Comisia de Cenzori a filialei.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *