ART. 38

(1) Între şedinţele Adunării generale, activitatea filialei este administrata de Consiliul director, compus dintr-un număr impar de membri propusi de presedinte si validati de Adunarea generala a filialei.

(2) Consiliul director al filialei se întruneşte în şedinţe cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este nevoie.

ART. 39 – Consiliul director al filialei are următoarele atribuţii:

 1. Duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.
 2. Intocmeste si aprobă planurile de activitate ale filialei pe perioade de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele si activitatea Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania ;
 3. Intocmeste si aprobă planurile anuale de venituri şi cheltuieli ale filialei in conformitate cu instructiunile CDN al asociatiei ;
 4. Modifică structura de personal a filialei, în funcţie de resursele financiare şi a hotărârilor Consiliului director al asociaţiei si a legislatiei in vigoare;
 5. Analizează rapoartele Comisiei de cenzori a filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.
 6. Stabileşte numărul sucursalelor/grupelor din raza de activitate a filialei .
 7. Validează sau revocă, organizatorii de sucursala, propunând membrilor  alegerea unor noi conducători.
 8. Aplică sancţiuni, în conformitate cu prevederile Statutului filialei sau cu cele ale Statutului asociaţiei.
 9. Asigură administrarea întregii activităţi a filialei, ducând la îndeplinire hotărârile Adunarii Generale a filialei şi ale asociaţiei.
 10. Asigură asistenta metodologica si coordonarea organizatorilor de sucursala.
 11. Convoacă Adunările generale ale filialei/sucursala, ori de câte ori este necesar .
 12. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul director national, conform prevederilor statutare.

 

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *