ART. 44

(1) Sucursala este o structură teritorială a Asociaţiei Nationala a Surzilor din România, fără personalitate juridică, pana la nivel de judeţ, activand în subordinea filialelor teritoriale care cuprind mai multe judeţe.

(2) În situaţii impuse de activitatea deosebită a unei filiale judeţene, sucursala poate fi înfiinţată şi în cadrul unui judeţ, în subordinea filialei judeţene respective.

(3) Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului director al filialei.

ART. 45 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini :

 1. identifică/depisteaza persoanele cu deficienta de auz din raza sa de activitate , îndrumându-le şi sprijinindu-le pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei/filialei;
 2. sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;
 3. facilitează comunicarea între conducerea filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu membrii din raza de competenţă;
 4. incaseaza cotizaţia membrilor;
 5. organizează şi desfăşoară acţiuni cultural/educative, recreative şi de petrecere a timpului liber;
 6. îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Consiliul director al filialei.

ART. 46

(1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului director al filialei şi este condusă de un comitet compus din:

 • un organizator al sucursalei ;
 • doi membri.

(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:

 1. asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;
 2. execută hotărârile consiliului director al filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;
 3. prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului director al filialei;
 4. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau statutului filialei.

 

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *