Capitolul VI.
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

ART. 47 – (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată, membrilor asociaţiei, membrilor Consiliului Director National /filiala si salariatilor asociaţiei, li se pot acorda următoarele recompense:

 1. prezentarea meritelor în cadrul adunărilor generale ale asociaţiei şi a oricărei manifestări organizată de aceasta,  în publicaţia asociaţiei sau în mass/media;
 2. diplome de merit;
 3. premii constand in sume de bani  in raport de posibilitatile financiare.

(2) Propunerea de recompensare se face de catre presedintele A.N.S.R/filiala si se aproba de catre Consiliul Director National sau al filialei , însoţită de motivarea propunerii.

Capitolul VII.
SURSE DE VENIT

ART. 48 – Veniturile asociaţiei pot proveni din următoarele surse:

 1. soldurile rezultate din executia bugetara a anului precedent;
 2. cotizaţiile membrilor;
 3. taxele de înscriere;
 4. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;
 5. dividendele unităţilor economice înfiinţate de asociaţie;
 6. venituri realizate din activităţi specifice în strânsă legătură cu obiectul de activitate şi sarcinile asociaţiei;
 7. donaţii, sponsorizări sau legate;
 8. resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 9. alte venituri prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

 

 

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *