Capitolul VIII.
DISPOZIŢII COMUNE

ART. 49 .

(1) – Pentru realizarea obiectivelor cuprinse in statut, A.N.S.R. are personal salariat angajat conform legislatiei in vigoare si Statutului A.N.S.R.;

(2)  – Retribuirea personalului angajat  se acorda conform normativelor legale , in limita fondurilor bugetare alocate, eventual cu completare din veniturile proprii , cu aprobarea Adunarii Generale ;

(3)  –  Personalul angajat are obligatia indeplinirii sarcinilor cuprinse in fisa postului si a dispozitiilor trasate  de angajator ;

(4)  –  Personalul angajat are obligatia ca in termen de 6 luni de la data angajarii sa-si insuseasca limbajul mimico – gestual, pentru a-l folosi in activitatea curenta in vederea comunicarii cu membrii surzi.

ART. 50

Asociatia isi desfasoara activitatea pe baza principiilor de functionare enuntate in prezentul statut.

ART. 51

(1) În funcţia de preşedinte al asociaţiei,  precum şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi membrii care au o vechime minimă de cinci ani în asociaţie, au vârsta cuprinsă între 25 şi 65 de ani şi fac dovada, prin calităţile intelectuale şi o activitate anterioară semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele surzilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine.

(2) Presedintele asociatiei, in baza hotararii de alegere a Adunarii Generale Nationale, este angajat, salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat  ;

(3)Presedintele filialei, ales in baza Adunarii Generale a Filialei poate fi :

  1. a)    angajat , salariul acestuia fiind platit din subventie de la bugetul de stat ;
  2. b)    cu indemnizatie platita din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei .
  3. c)     cu durata partiala de munca platita din venituri proprii cu aprobarea Consiliului director al filialei .

(4) Candidatul la functia de presedinte care a împlinit vârsta de 60 de ani poate fi ales pentru un singur mandat.

(5) În caz de indisponibilitate a preşedintelui asociaţiei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau a postului vacant , toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de vicepreşedinte.

ART. 52 – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor de gestiune şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a Statutului.

ART. 53 – Atribuţiile  preşedintelui asociaţiei, precum şi ale preşedinţilor filialelor  se stabilesc conform prevederilor Statutului asociaţiei şi Statutelor filialelor.

ART. 54

În cazul dizolvării, patrimoniul Asociaţiei Nationala a Surzilor din România

va fi repartizat – după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate, conform legii si prevazute in normele de aplicare a Statutului ANSR.

Comenteaza

Your email address will not be published. Required fields are marked *